Piotr Gładysz

Kim jest Piotr Gładysz?

Lider "Pokolenia Przyszłości" – organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju ziemi tarnowskiej, były wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber oraz założyciel fundacji "Jeden z nas", społecznik, kontynuator patriotycznych tradycji znanej tarnowskiej rodziny Gładyszów. Asystent eurodeputowanego Edwarda Czesaka. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DLACZEGO WŁAŚNIE JA?

Dlaczego właśnie ja?

Świat rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Jesteśmy świadkami największego skoku cywilizacyjnego w historii planety na, której żyjemy. Czas generuje zapotrzebowanie na ludzi o konkretnych predyspozycjach. Kogoś kto od urodzenia był świadkiem kształtowania się układu geopolitycznego obowiązującego obecnie na świecie. Myślę, że i Polska potrzebuje zmian wśród elit politycznych zasiadających od dziesięcioleci na wysokich stanowiskach państwowych. Potrzebna jest zmiana sposobu myślenia. Otwieranie się na kreatywność ludzi mających odwagę myśleć inaczej. Jestem tą osobą.

od pokoleń dla Tarnowa

Moja rodzina od pokoleń związana jest z ziemią tarnowską. Antoni Gładysz w czasie wojny był członkiem Związku Walki Zbrojnej. Został aresztowany przez Gestapo. Przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przeżył. Po wojnie aktywnie włączał się w pomoc ofiarom II wojny światowej w Tarnowie oraz działał w opozycji antykomunistycznej. Był prześladowany przez służby PRL. Musiał emigrować z Polski. Jego syn - Janusz Gładysz, już w wolnej Polsce, otworzył jeden z pierwszych salonów samochodowych w Tarnowie. Firma odniosła sukces. Daje pracę wielu ludziom i angażuje się w służbę na rzecz rozwoju lokalnej społeczności...

Postulaty Wyborcze

Postulaty Wyborcze

GOSPODARKA

Wyższa kwota wolna

 

Podniesienie kwoty wolnej od podatku w dwóch stopniach. W pierwszej kolejności – do 8 tys. zł, w drugiej – do 10 tys. zł. Podniesienie kwoty wolnej od podatku pozwoli zostawić ludziom w ich kieszeniach więcej środków, przynajmniej w wysokości niezbędnej do pokrycia podstawowych potrzeb. Pozwoli to na ograniczenie liczby urzędników zajmujących się pomocą socjalną, zachęci ludzi do pracy i odbuduje w ludziach poczucie godności, wynikające z faktu utrzymania się z własnej pracy, a nie z zasiłków przyznanych przez państwo. Ta pomoc będzie mogła trafić za to ludzi, którzy nie mogą z przyczyn losowych utrzymać się z własnej pracy. Warto zaznaczyć, że najpopularniejsze kierunki zarobkowej emigracji Polaków - Wielka Brytania i Niemcy mają kwoty wolne od podatku, odpowiednio ok. 48 000 i 34 000 zł. (ok. 10 tys. funtów i 8 tys. euro)

 

Ułatwienia dla przedsiębiorców

 

By ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom na rynku konieczne jest uproszczenie prawa gospodarczego. Dlatego systematycznie ma być przeprowadzany przegląd przepisów prawnych dotyczących przedsiębiorców (prawo gospodarcze), by przeanalizować, co utrudnia nowym podmiotom wejście na rynek i usunąć te bariery. Chodzi głównie o koncesje i zezwolenia, obciążające działalności gospodarczą. Docelowym modelem powinno być przyjęcie zasady UE+0, czyli pozostawienie tylko tych regulacji, które są niezbędne ze względu na wymogi prawa europejskiego.

 

Firma na próbę

 

Wprowadzenie możliwości zwolnienia z różnych ciężarów podatkowych i składkowych na etapie inicjowanie działalności. Wprowadzenie możliwości zwolnienia z różnych ciężarów na etapie inicjowania działalności gospodarczej. Rejestracja działalności będzie następowała w terminie wskazanym przez samego zainteresowanego, ale nie później niż po 12 miesiącach. Jeśli po 12 miesiącach przedsiębiorca uzna, że nie chce dalej prowadzić danej działalności, to będzie ona wygaszana w trybie uproszczonym, a przedsiębiorca pozostanie bez zobowiązań i szuka kolejnego pomysłu na rozwój kariery zawodowej. Jeśli natomiast będzie chciał dalej prowadzić działalność, to po 12 miesiącach pojawia się obowiązek ponoszenia obecnie obowiązujących początkujących przedsiębiorców danin publicznych, czyli m.in. przez kolejne 24 miesiące płacił będzie preferencyjny ZUS, a potem pełny.

 

RODZINA

 

Bon wychowawczy

 

Przeznaczenie kwoty 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a mniej zamożne rodziny również otrzymają pomoc na pierwsze dziecko. Rodzice decydują jak rozdysponują swoimi funduszami – albo będą mogli przekazać te pieniądze na opiekunkę, przeznaczą je swoim rodzicom zajmującym się dzieckiem albo wyślą je do żłobka.

 

EDUKACJA

 

Cofnięcie „reformy sześciolatków”

 

Przywrócenie poprzedniego obowiązkowego wieku szkolnego dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z nauką. Rodzice mają prawo podejmować suwerenne decyzje o tym kiedy chcą posyłać swoje dzieci do szkoły. Obowiązkowa edukacja powinna zaczynać się od 7. roku życia, przy pozostawieniu rodzicom prawa wyboru o wcześniejszym posłaniu dziecka do I klasy.

 

POLITYKA ZAGRANICZNA

Polska liderem regionu

 

Idea współpracy regionalnej ma długą tradycję w polskiej myśli politycznej. Polscy prekursorzy jedności Europy działający na emigracji już w latach 50. widzieli w solidarności regionalnej czynnik sprzyjający dobrze pojętym interesom państw naszego regionu i, co nie mniej ważne, wewnętrznemu zbalansowaniu Europy. Dziś jeszcze więcej argumentów przemawia za rozwinięciem współpracy regionalnej, w ramach której Polska powinna odgrywać rolę lidera. Wobec niebezpiecznego dryfowania UE w stronę koncertu mocarstw pozycja Polski zależy od jej zdolności budowania szerszych koalicji w ramach UE. Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej wydaje się nieodzownym sposobem zwiększenia ich podmiotowości i wpływu na politykę europejską.

Newport +

 

Polska potrzebuje realnego wsparcia wojskowego ze strony swoich sojuszników biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną w jakiej się obecnie znajduje. Powinniśmy uskuteczniać zrównanie naszego statusu bezpieczeństwa w ramach NATO ze statusem państw Europy Zachodniej. Stała obecność wojsk NATO, a w szczególności wojsk USA powinna być jednym z priorytetów polskiego rządu. Polska powinna zacząć być traktowana w NATO jako równorzędny partner, a nie członek drugiej kategorii.

 

Popierają mnie

Beata Szydło

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

Polska potrzebuje dobrej zmiany. Aby się dokonała, w życiu publicznym potrzebni są nowi, wykształceni i zaangażowani ludzie. Takim człowiekiem jest Piotr Gładysz. Polecam Państwu jego kandydaturę.

 

prof. Jan Duda

Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ojciec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

Od 12 lat wykładam w PWSZ w Tarnowie. Znam problemy tarnowskiej młodzieży. Wiem, że są to ludzie zdolni, ambitni i pracowici. Trzeba im zapewnić odpowiednie warunki do realizacji ich życiowych misji, do zakładania rodzin i rozwijania talentów. Można to zrobić poprzez pracę w Sejmie. Cieszę się bardzo, że Piotr Gładysz, młode pokolenie zasłużonej dla Tarnowa i ziemi tarnowskiej rodziny Gładyszów, podjął się wyzwania startowania w tych wyborach parlamentarnych. Jestem przekonany, że podejmując się tego zadania będzie godnie wypełniał obowiązki posła i reprezentował swój region w parlamencie. Gorąco zachęcam do głosowania na Pana Piotra Gładysza!

Edward Czesak

Eurodeputowany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Jan Pietrzak

Szanowni Wyborcy, macie szansę wybrać do Sejmu młodego, aktywnego społecznie człowieka, którego znam i popieram. Jego patriotyzm i kreatywność bardzo przydadzą się w polskim parlamencie. Żeby Polska była Polską!

Ludzie tacy jak Wy!

Stowarzyszenie KOLIBER

KoLiber to ogólnopolskie stowarzyszenie konserwatywno-wolnorynkowe skupiające głównie licealistów, studentów i przedsiębiorców. KoLiber stwia sobie za cel: wspieranie ochrony własności, rządów prawa, wolności gospodarczej oraz silnego i bezpiecznego państwa. W tych wyborach stowarzyszenie KoLiber popiera Piotra Gładysza.

Formularz kontaktowy